News & Events

May 2019 Payer Service Calendar

Thursday, May 16 and Sunday, May 26 

Katha and Kirtan by Bibi Baljit Kaur, Talware Wale

Thursday Evening Program

Path Sukhmani Sahib: 5:00 - 6:30 PM
Gurbani Kirtan: 6:30 - 7:45 PM
Langar: 8:00 PM
 

Sunday Program

Asa Di Vaar: 8:45 AM - 10:30 AM
Simran: 10:30 AM - 11:00 AM
Gurbani Kirtan: 11:00 AM - 01:00 PM
Langar: 1:00 PM
 
Bhai Gurmel Singh - Head Granthi
Bhai Gurbachan Singh - Meet Granthi
 

Ragi Jatha

Bhai Surjit Singh Bombay Wale & 
Bhai Balvinder Singh Raju
Bhai Rajinder Singh Raja

 

 

 

 

 

 

 

Login